IJTIHAD DAN JIHAD

Segala puji bagi Allah SWT , selawat dan salam semoga sentiasa dilimpahkan atas Rasulullah SAW, keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti petunjuknya.

Dalam konsep Islam terdapat dua perkataan yang berasal dari satu kata nama yang mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan Islam dan umatnya sepanjang sejarah.

IJTIHAD DAN JIHAD TIDAK BERPISAH

Kedua perkataan tersebut adalah (ijtihad) dan (jihad) yang mana kedua-duanya itu berasal dari huruf yang sama iaitu  ج ه د yang mengandungi erti, mencurahkan kemampuan ataupun menanggung kesulitan.

Perkataan ijtihad bersasaran untuk mengenal petunjuk dan agama Allah yang dibawa oleh utusanNya, sedangkan perkataan jihad bersasaran untuk menjaga agama Allah dan mempertahankannya.

Perkataan ijtihad bergerak dibidang pemikiran dan penelitian sedangkan kata-kata jihad bergerak dalam ruang lingkup perbuatan dan tingkah laku.

Kalau kita renungkan, kita akan mengetahui bahawa kedua pengertian tersebut saling melengkapi dan saling menumpang, dimana sebagai jihad dibidang ilmiah dan jihad adalah sebagai suatu ijtihad yang berbentuk perbuatan.

Hasil ‘pemikiran ijtihad’ akan hilang apabila tidak ada orang yang berkuasa menyesuaikan hasil pemikiran ijtihad tadi, begitu juga hasil jihad akan musnah apabila tidak ada orang berilmu yang menyinari jalan hasil jihad ini.

ABAD JATUH DAN BANGUN PROSES IJTIHAD.

Pada  abad kejayaan Islam, ijtihad dan jihad berjalan berdampingan sehingga umat Islam berasa hidup bahagia dan sejahtera dengan ramainya para mujtahid pembawa panji keilmuan dan bergerak dalam bidang pemahaman ajaran-ajaran Allah yang diturunkan dalam kitab suci al-Quran, sedangkan kaum mujahidin berjuang dalam membela dan memelihara ajaran Allah tersebut dengan pedang besi yang kuat.

Ayat al-Quran mengambarkan ini sebagai berikut:

57_25

Demi sesungguhnya! Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti dan mukjizat yang jelas nyata dan Kami telah menurunkan bersama-sama mereka Kitab Suci dan keterangan yang menjadi neraca keadilan, supaya manusia dapat menjalankan keadilan dan kami telah menciptakan besi dengan keadaannya mengandungi kekuatan yang handal serta berbagai faedah lagi bagi manusia. (Dijadikan besi dengan keadaan yang demikian, supaya manusia menggunakan faedah-faedah itu dalam kehidupan mereka sehari-hari) dan supaya ternyata pengetahuan Allah tentang orang yang (menggunakan kekuatan handalnya itu untuk) menegak dan mempertahankan agama Allah serta menolong Rasul-rasulNya, padahal balasan baiknya tidak kelihatan (kepadanya); sesungguhnya Allah Maha Kuat, lagi Maha Kuasa. (Surah al-Hadid : 25)

Setelah itu datanglah suatu abad dimana jihad tidak disertai ijtihad sehingga kehidupan umat Islam menjadi beku dan statik. Tapi sebaliknya masyarakat Eropah mulai bangun, terbuka dan bangkit.

Kemudian datanglah suatu abad dimana umat Islam kehilangan ijtihad dan jihad bersama-sama. Akibatnya mereka diperangi dalam negara mereka sendiri dan akhirnya hilanglah kekuasaan, kemerdekaan dan kesatuan mereka.

MERDEKA TETAPI DIBELENGGU.

Tidak lama setelah itu bergemalah seruan jihad untuk membebaskan tanah air mereka. Umat Islam pun berjaya merebut kemerdekaan. Namun kemerdekaan tersebut masih merupakan suatu kemerdekaan yang relatif terbatas. Kerana sesungguhnya kemerdekaan hakiki akan diraih setelah berhasil melepaskan diri dari semua pengaruh penjajahan, baik dibidang undang-undang, budaya ataupun di bidang sosial (kemasyarakatan), disamping bebas dari penjajahan ketenteraan dan politiknya, sehinggalah kaum Muslim kembali kepada identiti mereka yang murni.

Hal demikian ini tentunya tidak akan tercapai kecuali syariat Islam dijadikan landasan hidup mereka secara menyeluruh, baik dibidang rohani, material, individu, sosial, ekonomi, politik, undang-undang, pendidikan intelektual ataupun dalam bidang pengurusan.

IJTIHAD DAN SYARIAH.

Syariat Islam merupakan syariat  pemangkin yang membawa petunjuk bagi manusia. Allah telah memberi beberapa keistimewaan antara lain bersifat umum, abadi dan meliputi segala bidang. Islam adalah rahmat yang diberikan Allah bagi seluruh  alam, rahmat untuk semua bangsa, semua lingkungan dan setiap zaman sehingga ke hari kiamat, juga rahmat itu dalam semua lapangan hidup.

Oleh sebab itu, Allah telah meletakkan dalam syariat Islam dasar dan hukum yang mampu memenuhi keperluan manusia sepanjang zaman, di setiap saat dan menurut kadar perkembangan manusia.

Demikian ini, kerana Allah telah menciptakan dalam syariat Islam tersebut beberapa faktor kelapangan dan keluasan serta memberikan hak berijtihad kepada para ulamanya dalam masalah yang tidak ditetapkan oleh dalil qoth’i (pasti). Adapun hukum yang ditetapkan atau yang ditunjukkan oleh dalil yang zanni, juga hukum yang tidak ada teks dan dalilnya adalah merupakan lapangan luas untuk ijtihad.

IJTIHAD DAN MASA DEPAN UMMAT ISLAM.

Dengan ijtihad inilah syariat Islam mampu menghadapi hal yang baru dan mampu membimbing setiap kemajuan manusia ke jalan yang lurus juga mampu melakukan penelitian setiap penyakit baru dengan ubat yang di ambil dari tradisi ilmu Islam sendiri dan tidak perlu mencarinya dari barat ataupun dari timur.

Sesungguhnya ijtihadlah yang membuat syariat menjadi subur dan kaya serta memberinya kemampuan untuk memegang prinsip kehidupan ke arah jalan yang diredai Allah SWT dengan tidak melebihi batas hukum-Nya ataupun mengabaikan hak manusia. Hal yang demikian ini akan benar-benar wujud bila ijtihad yang dilakukan merupakan ijtihad yang benar, memenuhi syarat dan dilakukan oleh para ‘ahlinya’ serta pada tempat yang sepatutnya.

Salah sebuah kitab penting buat pelajar syariah menelaah yang membincang isu ijtihad. Tulisan Dr Yu suf al-Qaradawi.
Salah sebuah kitab penting buat pelajar syariah menelaah yang membincang isu ijtihad. Tulisan Dr Yusuf al-Qaradawi.

Hal inilah usaha Syeikh Yusuf al-Qaradawi memaparkan dalam kitab ‘ijtihad dalam Islam’. Asal makalah ini di ajukan dalam pertemuan para pemikir Islam ke-17 yang di adakan di Algeria, di kota tempat kelahiran seorang imam pembaharu, Abu Hamid bin Badis. Beliau telah melakukan pelbagai pembetulan dengan memberi penambahan, pembetulan dan penjelasan terutama dalam bab ijtihad semasa.

Masalah ijtihad ini termasuk dalam disiplin ilmu yang dipelajari dalam bidang ilmu usul fiqh. Setiap buku usul fiqh tidak akan terlepas dari perbahasan masalah ijtihad ini, sebab ijtihad merupakan hasil terpenting dari mempelajari ilmu ini.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s